วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ณ หอประชุม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น นางอัมพร  กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ  ณ หอประชุม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)