๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมจัดขบวนแห่เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมจัดขบวนแห่เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก

(Visited 7 times, 1 visits today)