สพอ.หล่มสัก ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ฯ

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอัมพร   กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และทีมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนหล่มสัก   เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เนื่องในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางมาริษา  สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญ มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

(Visited 8 times, 1 visits today)