๑๓ มกราคม.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๑๓ มกราคม๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก  นางอัมพร  กุลวงศ์  พัฒนาการอำเภอหล่มสัก  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมการวางแผนการดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

 

(Visited 5 times, 1 visits today)