วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นายเรวัตร สุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก เข้าร่วมพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นายเรวัตร สุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก  เข้าร่วมพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

     

(Visited 6 times, 1 visits today)