@ อำเภอหล่มสัก เปิดงาน “การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในเทศกาลเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมืองประจำปี 2563 “

@ อำเภอหล่มสัก  วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในเทศกาลเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมืองประจำแี 2563 ” โดยมีนายอำเภอหล่มสัก พัฒนาการอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่าย OTOP ร่วมกิจกรรมฯ

 

(Visited 8 times, 1 visits today)