@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธ.ค.๖๒ ร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวนาท่าช้าง ม.๑๐ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธ.ค.๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอห [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมประชุมจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมท้อฟฟี่โฮม อ.เมืองฯ

@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธ.ค.๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยพัฒนากรตำบลปากช่อง ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปากช่อง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ สพอ.หล่มสัก ๑๒ ธ.ค.๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอห [...]

อ่านต่อ

๑๒ ธ.ค.๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยพัฒนากรตำบลปากช่อง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

๑๒ ธ.ค.๒๕๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อม [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมเครือข่าย OTOP อำเภอหล่มสักและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มสักมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล [...]

อ่านต่อ

@สพอ.หล่มสัก ๙ ธ.ค.๖๒ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขีบเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 63

@สพอ.หล่มสัก วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ดำเนินการตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น ๒

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมพร   กุลวงศ์ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอหล่มสักนางอัมพร กุลวงศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น ๒ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๒/๖๓

พัฒนาการอำเภอหล่มสักนางอัมพร กุลวงศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมก [...]

อ่านต่อ