14 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำผลิตภัณฑ์otop สาธิตและจำหน่าย ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีสุพล ม. 4 ต.ห้วยไร่

14 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล [...]

อ่านต่อ

อำเภอหล่มสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก ได้รับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด พิจิตร วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562

อำเภอหล่มสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 หมู่ 1 ตำ [...]

อ่านต่อ

13 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก นำทีมปราชญ์หมู่บ้านสัมมาชีพ ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

13 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก นำทีมปราชญ์หม [...]

อ่านต่อ