เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก เข้ารับการอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ปี ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก  จ [...]

อ่านต่อ

อำเภอหล่มสัก โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๖๒

๑๖  กันยายน ๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่ [...]

อ่านต่อ