วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ ในการทำความดี ด้วยหัวใจ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒  อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ  ในการทำความดี ด้วยหัวใจ  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

(Visited 38 times, 1 visits today)