กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

หล่มสัก ๑๒ ส.ค.๖๒ นางอรทัย จันทร์ผ่องพัฒนาการอำเภอหล่มส [...]

อ่านต่อ

ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีเปิดจิตอาสาขุดลอกคลอง ม.๓  ตำบลบ้านติ้ว ตามโครงการค [...]

อ่านต่อ

อำเภอหล่มสัก ได้ทำพิธีมอบบ้านคนด้อยโอกาส นางบุ่น ดนตรี ม.๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก ได้ทำพิธีบ้าน นาง บ [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ ในการทำความดี ด้วยหัวใจ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒  อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมจิตอาสา [...]

อ่านต่อ