เชิญชวนเที่ยวบ้านฉัน “ย้อนยลเมืองราด อภิวาทพ่อขุนผาเมือง” วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืือง บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 20 ส.ค.61 นางอรทัย จันทร์ผ่อง พอ.หล่มสัก พร้อมที [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก นางอรทัย จันทร์ผ่อง พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเสน่ห์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ให้ความรู้ระหว่างวันที่ ๕,๑๘,๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมณัฐติรัตน์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

[...]

อ่านต่อ