ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกหมู่บ้านตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกหมู่บ้านตำบลสารสนเทศเพื่อก [...]

อ่านต่อ