โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบ [...]

อ่านต่อ