ตำแหน่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lomsak วันที่ 28 ก.พ. 2563

วันที่ 21 กพ.63 เวลา 09.00น.นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และนางอรุณศรี หอมตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบุ่งยาง ม.4 ต.วัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิก เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 45 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lomsak วันที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้มอบหมายให้ นายเรวัตร สุดหอม และนายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการได้เข้าร่วมประชุม ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไขว่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการโคกหนองนาโมเดล งานพัฒนาสตรี และระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งการจัดงานวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม 2563