สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน
โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดตั้งเมื่อปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สำหรับในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ โดยนางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอลี้ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

(Visited 26 times, 1 visits today)