สพอ.ลี้ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 น.ส เอมอร อินทะนัด นว.พช.ชำนาญการ รกท.พอ.ลี้ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลี้ รวมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนสตรีอำเภอลี ้ร่วมเดินขบวน,จัดแสดงสินค้า/อาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิด และมอบโลห์แก่สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์อำเภอลี้ จำนวน 2 ท่าน คือนางดวงตา อุตมะ และนางวริศรา ชัยสมภาร

(Visited 67 times, 1 visits today)