สพอ.ลี้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้

@ ลี้ : 5 มีนาคม 2561 นางสาวเอมอร อินทะนัด นว.พช.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าทพัฒนาชุมชนอำเภอลี้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้ โดยมีนายวิวัฒน ์จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธาน มีโครงการประเภทอุดหนุนเข้ารับการพิจารณา กลั่นกรอง จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

(Visited 23 times, 1 visits today)