ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

@ ลี้ :วันนี้ 2 มีนาคม 2561 นางสาวเอมอร อินทะนัด นว.พช. ชำนาญการ รกท.พอ.ลี้ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรผู้นำ อช. ดีเด่น ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน

(Visited 30 times, 1 visits today)