สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

@ ลี้ : เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ทุกคน ร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอลี้ 8 ตำบล เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ซึ่งได้มีการ Kick off พร้อมกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(Visited 31 times, 1 visits today)