ร่วมประชุมทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

@ลี้ : นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอลี้ มอบหมาย น.ส กัญจนพร ตาจินะ นว.พช ชำนาญการ ร่วมประชุม ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประเด็นอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ลี้ อ.ลี้ จ. ลำพูน

(Visited 27 times, 1 visits today)