นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 1 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ

เข้าชม 73 ครั้ง

14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 1 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.,การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ และการดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพขุมชน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสวรรยา  ฉ่ำสันเทียะ พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวงและทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(Visited 73 times, 1 visits today)