นางสวรรยา ฉ่ำสันเทียะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย latbualuang วันที่ 19 เม.ย. 2560

นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการฯ ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล จปฐ. ปี 2560

19 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนา [...]