โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคุ้ม

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางดวงชีวัน คำแปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 ราย ในการนี้ นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแล ได้ร่วมพบปะเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการกลุ่มฯด้วย

(Visited 39 times, 1 visits today)