ประชุม OPC การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

เข้าชม 65 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแล ประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอลับแล เพื่อเตรียมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2562 ของอำเภอลับแล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุมอำเภอลับแล ชั้น 2

(Visited 65 times, 1 visits today)