ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561

เข้าชม 57 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแล นักวิชาการพัฒนาชุมชนและอสพ. ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานในเดือนกันยายนและเป็นการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล

(Visited 57 times, 1 visits today)