ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอลับแล ในการประชุมนี้ นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลและนางดวงชีวัน คำแปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอำเภอลับแลชั้น 2

(Visited 16 times, 1 visits today)