ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล

เข้าชม 44 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลพร้อมด้วยนางดวงชีวัน คำแปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี ในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล

(Visited 44 times, 1 visits today)