คณะศึกษาดูงานจากนครสวรรค์มาดูงานอำเภอลับแล

เข้าชม 81 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยในเวลา 09.30 น. คณะฯได้มาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไทยวนลับแล หมู่ที่ 4 บ้านคุ้มครอง ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล
ในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานที่ม่อนจำศีลหมู่ที่ 6 บ้านต้นม่วง อ.ลับแล
ในเวลา 14.00 น. ศึกษาดูงานที่บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแลโดยพาไปสวนทุเรียน,น้ำตกแม่พูล,ตลาดหัวดง โดยมีผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 70 คน

(Visited 81 times, 1 visits today)