วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลับแล

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.30 น.นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลเป็นประธานในพิธีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอลับแล ในการนี้
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอลับแล บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล

(Visited 14 times, 1 visits today)