โครงการชุมชนฯOTOP นวัตวิถีบ้านนอกด่าน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยววันที่สอง

เข้าชม 38 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล โดยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิโชค พ่วงบางโพ มาบรรยายเรื่องการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีการปั่นจักรยานเพื่อสำรวจพื้นที่และนำมาวาดแผนที่ชุมชนสำหรับท่องเที่ยว
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนางปัณทารีย์ จุฑา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการได้มาพบปะและให้กำลังใจทีมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านนอกด่านด้วย
ในช่วงบ่าย บรรยายเรื่องเทคนิคการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพฯ

(Visited 38 times, 1 visits today)