ประชุมประจำเดือนสิงหาคม อบต.ไผ่ล้อม

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสันติ กองทอง อาสาพัฒนา (อสพ.) ในฐานะพัฒนากรประจำตำบลไผ่ล้อมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจงข่าวสารราชการให้ทางตำบลไผ่ล้อมได้รับทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(Visited 21 times, 1 visits today)