ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลับแล

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลับแล เพื่อเตรียมจัดงานอุตรดิตถ์แดนฝันมหัศจรรย์เมืองงาม สามวัฒนธรรม เทิดไท้องค์ราชินี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล

(Visited 14 times, 1 visits today)