ประชุม kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.อุตรดิตถ์

เข้าชม 215 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลร่วมเข้าร่วมประชุม kick off  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต วิถี จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” Kick Off ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม kick off  ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายพิเศษเรื่อง”ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” และนายอดิศร ไชยบุญเรือง ผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โมบาย เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรเรื่อง “กระบวนการจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอจำนวน 58 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ห้องประชุมสีหราชบอลรูมโรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 215 times, 1 visits today)