ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมบทบาทสตรีอำเภอลับแล

เข้าชม 36 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประชุมพองค์กรสตรีอำเภอลับแล
ในช่วงเช้าเวลา 09.00 นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบทบาทสตรีและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอลับแล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับองค์กรสตรีอำเภอลับแล
ในช่วงบ่าย นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับองค์กรสตรีอำเภอลับแลซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล

(Visited 36 times, 1 visits today)