รองอธิบดีฯบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทย

เข้าชม 74 ครั้ง

วันนี้ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ซึ่งจะนำออกอากาศทางรายการ”เดินหน้าประเทศไทย” วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น.

โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมงานกองประชาสัมพันธ์ ประสานงานอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ

 

(Visited 74 times, 1 visits today)