ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00  นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแล นักวิชาการพัฒนาชุมชนและอสพ. ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานในเดือนกรกฎาคมและเป็นการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล

(Visited 29 times, 1 visits today)