คณะศึกษาดูงานจ.น่านมาดูงานอ.ลับแล

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 02 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากจังหวัดน่าน
โดยในช่วงเช้าทางคณะได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนของนายจงจรูญ มะโนคำ (ผู้ใหญ่โจ) หมู่ 4 บ้านคุ้ม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล ในช่วงบ่ายทางคณะได้ศึกษาดูงานที่สวนสาธารณะม่อนจำศีลและตลาดหัวดงโดยมีคณะศึกษามาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

(Visited 24 times, 1 visits today)