อำเภอเคลื่อนที่ วัดปทุมคงคา

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่  23  พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแลเป็นประธานโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  ในกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่นี้ นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดปทุมคงคา หมู่ที่ 3  ตำบลแม่พูล   อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 43 times, 1 visits today)