ประชุม อช.

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลนักวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมอสพ.ประชุมผู้นำอช. เพื่อแจ้งการดำเนินกิจกรรมผู้นำอช. ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล

(Visited 15 times, 1 visits today)