สัมมาชีพหมู่ 1 ทุ่งยั้ง

เข้าชม 59 ครั้ง

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลและอสพ. ประชุมอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

(Visited 59 times, 1 visits today)