สัมมาชีพชุมชนหมู่ที่ 4 ทุ่งยั้ง

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลและอสพ. ประชุมอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านตาล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

(Visited 40 times, 1 visits today)