ผวจ.เยี่ยมร้านอำเภอลับแล

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาาเยี่ยมชมซุ้มร้านอำเภอลับแลในงานกาชาดประจำปี 2561

(Visited 22 times, 1 visits today)