ประชุมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

เข้าชม 17 ครั้ง

ันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโครงการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล นำโดยนางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอลับแลพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมในโครงการนี้ด้วย ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลับแล

(Visited 17 times, 1 visits today)