นายพีระ คำศรีจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลานกระบือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lankrabue วันที่ 26 ก.พ. 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2562 จังหวัดกำเเพงเพชร

📮 ข่าวที่ 50/2562 📮 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]