ข่าวประชาสัมพันธ์

@สตูล:ละงู@ : 12 ก.ค. 62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงูและทีมงาน ให้การต้อนรับนายสุริยา บุญเรืองยศ ผอ.ประสานแผนและข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่วันที่ 2 อำเภอละงู เพื่อเก็บข้อมูลตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

@สตูล:ละงู@ : 12 ก.ค. 62 นายอนุชา  ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาก [...]

@สตูล:ละงู@ 12 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอละงู

@สตูล:ละงู@ 12 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุชาภัทรมงคล [...]

@สตูล:ละงู@ 3 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ประชุมแกนนำชุมชน ผู้นำสตรี ติดตามการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู@ 3 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเ [...]

@สตูล:ละงู@ 3 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลักมาลัย ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู

@สตูล:ละงู@ 3 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเ [...]

@สตูล:ละงู@ 2 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวอัสลีณ่า สมาคม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู@  2 ก.ค.62 นายอนุชา  ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอ [...]

@สตูล:ละงู@ 2 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา และนางสาวปุญญาดา หลังเถาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย จังหวัดสตูล ณ กลุ่มปันหยาบาติก ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

@สตูล:ละงู@  2 ก.ค.62 นายอนุชา  ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอ [...]

@สตูล:ละงู@ 1 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ วางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

@สตูล:ละงู@ 1 ก.ค.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเ [...]

@สตูล :ละงู @ 1 ก.ค. 2562 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ให้การต้อนรับ นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูลและคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบละงู

@สตูล :ละงู @ 1 ก.ค. 2562 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาก [...]