โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอละงู

นายชาตรี รอดเสวก

พัฒนาการอำเภอละงู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปริญญา ฤทธิ์เดช

ประสานงานตำบลละงู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อัสลีณ่า สมาคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/ประสานงานตำบลเขาขาว, แหลมสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ฟาตีมา บิลยีหมาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/ประสานงานตำบลกำแพง ,ตำบลน้ำผุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ปุณญาดา สรรเสริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 203 times, 1 visits today)