@สตูล:ละงู@ 13 ก.พ. 61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายหมายให้ น.ส.อัสลีณ่า สมาคมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

@สตูล:ละงู@ 13 ก.พ. 61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายหมายให้ น.ส.อัสลีณ่า สมาคมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงู

(Visited 22 times, 1 visits today)