@สตูล:ละงู@12 ก.พ.61 นางสาวอัสลีณ่า สมาคม และนางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มเติม และส่งมอบ บรรจุภัณฑ์พร้อมสติกเกอร์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ต.แหลมสน


@สตูล:ละงู@12 ก.พ.61 นางสาวอัสลีณ่า สมาคม และนางสาวฟาตีมา  บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มเติม และส่งมอบ บรรจุภัณฑ์พร้อมสติกเกอร์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ต.แหลมสน

(Visited 60 times, 1 visits today)