@สตูล:ละงู@ 12 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ หวันตาหลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทบทวนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ

@สตูล:ละงู@ 12 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ หวันตาหลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทบทวนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านหัวทาง หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 10 times, 1 visits today)